Lokalcentre

Mange af aktiviteterne på lokalcentrene er brugerstyrede og åbne for alle, fx motionshold, krolf, sang og musik, datastuer, træværksted, foredrag, studiekredse, bankospil og udflugter.

Hvor ligger lokalcentrene?

Se en oversigt over lokalcentrenes adresser og hjemmesider

Tast din adresse ind og se, hvor der ligger et lokalcenter i dit nærområde (Brug Google Chrome-browser)