Ungdomsuddannelserne omfatter mange uddannelser på fx gymnasiet, hf, teknisk skole, handelsskolen og social- og sundhedsuddannelserne.

Undervisningsministeriets uddannelsesportal

Undervisningsministeriet har en stor uddannelsesportal - Uddannelsesguiden, hvor du kan læse mere om de enkelte uddannelser. Den hedder uddannelsesguiden. Her kan du også finde adresser på uddannelsesinstitutionerne.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus – Samsø (UU) vejleder unge fra 13 – 24 år om uddannelse og erhverv.

  • UU arbejder i grundskolen med uddannelsesplaner og information af elever og forældre om uddannelse og erhverv.
  • UU arbejder med unge der har behov for vejledning om uddannelse i forbindelse med påbegyndelse af uddannelse, skift til anden uddannelse og afbrudt uddannelse.
  • UU arbejder med den 3-årige ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov.

Læs mere på Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside

EGU er en kort praktikuddannelse. Den stiller ikke så høje boglige krav som nogle af de andre erhvervsuddannelser.

Når du er færdig med uddannelsen, kan du enten fortsætte i en videreuddannelse – fx på en af erhvervsskolerne – eller du kan gå i arbejde med den erhvervsgrunduddannelse, du nu har.

Hvor længe varer en EGU? 

En EGU varer to år og består både af praktik og undervisning. Et EGU-forløb starter med et tre ugers intro-kursus på et hold med cirka 13 elever. Det meste af tiden er du i praktik på en arbejdsplads i 37 timer pr. uge. Noget af tiden modtager du også undervisning. Den kan foregå på en lang række skoler eller kursussteder, fx erhvervsskoler, daghøjskoler, højskoler, VUC, ungdomsskoler, produktionsskoler eller specielle EGU-kurser.

Undervisning og vejledning på EGU

Undervisningen udgør mellem 20 og 40 uger af det samlede forløb. Du får støtte af den samme EGU-vejleder gennem hele din uddannelse.

Læs om mere EGU

Er du mellem 16 og 30 år, og fik du aldrig taget folkeskolens afgangsprøve, er Alléskolen måske noget for dig.

Her får du støtte i undervisningen og mulighed for at indhente de færdigheder du ikke fik i folkeskolen.

På Alléskolen bliver du undervist i dansk, matematik, engelsk og valgfag. Valgfag kan være tysk, naturfag, billedfag eller idræt. Du skal deltage i undervisningen på skolen mindst 29 lektioner om ugen.

Undervisningen foregår på små hold, så der er mulighed for at tage individuelle hensyn.

Du får en kontaktlærer, som du samarbejder med i forbindelse med fx vejledning om uddannelse, personlige problemer el.lign. Kontaktlæreren samarbejder også med de støttepersoner, der eventuelt er omkring dig.

Du kan læse mere om Alléskolen her

STU er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder.

Et forløb på STU styrker dig i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så du er bedre rustet til at deltage i voksenlivet og eventuelt kan påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

En særligt tilrettelagt uddannelse (STU) tilpasses dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser. Du kan blive undervist forskellige steder såsom efterskoler, højskoler, husholdnings- og håndværksskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler, værksteder og andre institutioner. Det afhænger af netop din plan for uddannelsen.

 

Læs mere om det 3-årige uddannelsesforløb for unge med særlige behov