Jobcenter Aarhus logo

Handicap og job

Et handicap (funktionsnedsættelse) kan være både fysisk og psykisk. Det kan være, at du har et fysisk handicap, er ordblind, har en psykisk lidelse eller en udviklingsforstyrrelse.

I Jobcenter Aarhus kan vi hjælpe og vejlede dig i forhold til dine jobmuligheder. Vi kan også hjælpe dig, hvis du pludselig får en funktionsnedsættelse og har brug for ekstra støtte for at kunne blive i dit job.