Potential in Action

Projektet har til formål at bringe ny viden og innovation ud i virksomhederne - og samtidig at give deltageren de bedste muligheder for at komme i job.

Større virksomheder

Forløbet er målrettet større virksomheder, hvor et team af kandidater med forskellige uddannelser og kompetencer arbejder sammen om en konkret opgave. Kandidaterne får professionel sparring på opgaven og individuelt i forhold til den enkeltes kompetencer.

Netværk og erfaring

Deltagere får ud over et professionelt netværk og erhvervserfaring, også mulighed for at skærpe såvel faglige som personlige kompetencer. Endvidere indgår sparring omkring jobsøgning og tilegnelse af konkrete færdigheder i forhold til projektarbejde som en del af forløbet.

 

Kontaktperson Jobcenter Aarhus

Lisbeth Kaae Holm
Tlf.: 5157 5933