Lead the Talent

Forløbet består af 4 jobskabende kerneaktiviteter

  • Virksomhedsbesøg hos 6 store danske virksomheder med fokus på personlig ledelse og udvikling
  • 12 ugers caseforløb hos en lokal virksomhed med mulighed for ansættelse efterfølgende
  • Sideløbende undervisning i innovation og projektledelse
  • Alle deltagere tilknyttes en personlig mentor

Der tilstræbes stor diversitet i holdsammensætningen hvad angår uddannelse (kort/ml. lang/lang) og etnicitet. Du skal have 20 ugers ledighed bag dig ved opstarten. Du skal kunne læse, tale og skrive dansk.

Kontaktperson hos Jobcenter Aarhus

Anne Sofie Løkke Læssøe
Tlf.: 4187 2327
E-mail: lanso@aarhus.dk