Virksomhedsrettet indsats for borgere med psykisk sårbarhed

Jobcenter Aarhus kan hjælpe dig i job eller tilbage på uddannelsen.

Jobcenteret hjælper og støtter dig i at deltage aktivt på en arbejdsplads. I samarbejde med en virksomhed laves der en virksomhedspraktik. Du vil få hjælp til jobsøgning, og du vil få vejledning om andre aktiviteter.  Målet er, at du får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked.

Du kan få mere information ved at ringe til:

Virksomhedskonsulent Anette Filtenborg
Tlf. 41 85 63 76

Virksomhedskonsulent Pernille Rix
Tlf. 41 87 45 48