Aarhus Kommune har indgået en prisaftale med firmaet Synoptik om levering af briller til pensionister. Det vil sige, at Synoptik kan levere briller til pensionister til priserne, der fremgår af skemaet.

Brilletype

 

Pris ved Synoptik

 

Max tillæg

Brille incl. enkeltstyrkeglas - uanset styrke

Brille incl. bifokale glas
fra +/- 0,00 til +/- 7,00

Brille incl. bifokale glas
fra +/- 7,25 til større end +/- 10,00

 

60 kr.

220 kr.

 

180 kr.

 

51 kr.

187 kr.

 

153 kr.

Hvis du er berettiget til at få udvidet helbredstillæg til briller, kan du højst få tillæg med op til 85 % af brillens pris.

Tillægget nedsættes, hvis din personlige tillægsprocent er mindre end 100. Du kan ikke få tillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul

Din tillægsprocent er nul, hvis du er enlig og har indkomster på 87.800 kr. (2019) eller over om året udover din folke- eller førtidspension. Er du gift eller samlevende, er din tillægsprocent nul, hvis I tilsammen har indkomster på 175.900 kr. (2019) eller over om året udover jeres folke- eller førtidspension.

Din personlige tillægsprocent fremgår af din pensionsmeddelelse.

Læs mere på borger.dk: Sådan beregnes din personlige tillægsprocent

Du kan frit vælge en dyrere brille, og du frit kan vælge en anden leverandør.
Helbredstillægget kan dog ikke blive højere end de beløb, der fremgår af tabellen.

Du skal søge om helbredstillægget digitalt, inden du køber brillen.

Læs mere om digital ansøgning om tillæg

Søg udvidet helbredstillæg på borger.dk