Du kan være med til at begrænse socialt bedrageri ved at videregive oplysninger om for eksempel:

  • Snyd med sociale ydelser som kontanthjælp, førtidspension eller sygedagpenge
  • Snyd som enlig forsørger
  • Proformaflytninger
  • Sort arbejde

Hvilke oplysninger har vi brug for?

For at kunne gå videre med din henvendelse skal vi som minimum have følgende oplysninger:

  • Navn og adresse på den eller de personer, du har en formodning om snyder
  • En kort beskrivelse af, hvad din formodning går ud på
  • Hvilken social ydelse, du mener, der snydes med

Du kan være anonym

Vi behandler både navngivne og anonyme anmeldelser. Du må forvente, at dit navn bliver videregivet til den anmeldte person, med mindre du laver en anonym anmeldelse.

Hvis du vil lave en anonym anmeldelse, skal du kontakte Kontrolgruppen pr. telefon.

Telefon: 89 40 20 00

Vær sikker i din sag

Du skal være ret sikker i din sag, når du laver en anmeldelse om socialt bedrageri. En uberettiget anmeldelse er en ubehagelig oplevelse for den, det går ud over.

Hvis du med vilje afgiver forkerte oplysninger om strafbare forhold, risikerer du at blive politianmeldt.

Med denne blanket kan du anmelde snyd med sociale ydelser som fx kontanthjælp, førtidspension eller sygedagpenge.

Blanketten bliver sendt til Kontrolgruppen i Aarhus Kommune.

Skriv eventuelt dine kontaktoplysninger.

Med denne blanket kan du anmelde snyd med sociale ydelser som enlig forsørger.

Blanketten bliver sendt til Kontrolgruppen i Aarhus Kommune.

Hvem drejer anmeldelsen sig om? (ydelsesmodtager)
Hvem er modparten? (samlever, ægtefælle, kæreste, den der bor hos den anmeldte)
Oplysninger om sagen
Oplysninger om dig
Skriv eventuelt dit navn og kontaktoplysninger.

Proformaflytning er, når man ikke bor på sin officielle adresse, altså den adresse, som man har opgivet til Folkeregisteret.

Med denne blanket kan du anmelde snyd vedrørende proformaflytning.

Blanketten bliver sendt til Kontrolgruppen i Aarhus Kommune.

Altså hvad er vedkommendes Folkeregister-adresse?
Skriv eventuelt dit navn og dine kontaktoplysninger.

Hvis du vil anmelde sort arbejde, skal du kontakte SKAT.

Gå til SKATs hjemmeside