Hans Madsilius Ellermann og hustrus legat

For at komme i betragtning til en legatportion skal du:

  • bo i Aarhus Kommune
  • være fyldt 50 år
  • være medlem af Folkekirken
  • være mindrebemidlet (se nedenfor)

 Du kan ikke komme i betragtning, hvis:

  • din skattepligtige indtægt for 2017 var større end kr. 166.144 (grundsats folkepension + ældrecheck)
  • du ejer fast ejendom
  • du har en formue på mere end kr. 20.000

Hvis både du og din ægtefælle/samlever søger om en legatportion, kan kun den ene komme i betragtning.

Når du søger legatet, skal du oplyse din årsindkomst for 2017. Hvis du er gift eller samlevende, skal du også oplyse din partners årsindkomst for 2017.

Det er de ansøgere, der opfylder kriterierne, og som har de laveste indtægter, der bliver tilgodeset.