Anmeld socialt bedrageri

Du kan være med til at begrænse socialt bedrageri ved at videregive oplysninger om for eksempel:

  • Snyd med sociale ydelser som kontanthjælp, førtidspension eller sygedagpenge
  • Proformaflytninger
  • Sort arbejde

Som anmelder er du ikke part i sagen. Du har derfor ikke krav på indsigt i sagens videre forløb.

Alle henvendelser bliver taget alvorligt.

For at kommunen har mulighed for at undersøge din henvendelse, skal vi som minimum have følgende oplysninger:

  • Navn og adresse på den eller de personer, du har en formodning om snyder
  • En kort beskrivelse af, hvad din formodning går ud på
  • Hvilken social ydelse, du mener, der snydes med

Vi behandler både navngivne og anonyme anmeldelser. Du må forvente, at dit navn bliver videregivet til den anmeldte person, med mindre du laver en anonym anmeldelse.

Hvis du vil lave en anonym anmeldelse, skal du kontakte Kontrolgruppen pr. telefon.

 

Hvis du har mistanke om, at en enlig forsørger snyder med sociale ydelser, fordi vedkommende reelt bor sammen med en partner, kan du melde det til Aarhus Kommune.

Proformaflytninger er fiktive flytninger, hvor en borger uberettiget modtager forhøjede sociale ydelser, fordi vedkommende officielt fremstår som enlig forsørger, men reelt bor sammen med én.

Hvis du vil anmelde sort arbejde, skal du kontakte SKAT.

Gå til SKATs hjemmeside

Du skal være ret sikker i din sag, når du laver en anmeldelse om socialt bedrageri. En uberettiget anmeldelse er en ubehagelig oplevelse for den, det går ud over.

Hvis du med vilje afgiver forkerte oplysninger om strafbare forhold, risikerer du at blive politianmeldt.