Poul Martin Møllers Vej 1-95, Aarhus C

Boligudlejningsejendom sælges i offentligt udbud for Aarhus Kommune.

Ejendommen er beliggende i Aarhus C mellem Langelandsgade og Vestre Ringgade, og består af fire længer okkerfarvede rækkehuse med i alt 88 lejemål og et samlet lejeareal på 5.244 m2.

Ejendommen er bygget i mursten og fremstår med pudsede gule facader og med røde teglstens saddeltag. Til hvert halve hus hører en dejlig have, som deles af husets beboere. Rækkehusene har en særdeles unik og charmerende arkitektur, hvilket giver husene en markant fremtræden i området.

Ejendommen udbydes uden minimumspris, og interesserede parter opfordres til at afgive et bud på baggrund af informationerne i udbudsmaterialet, udbudsvilkårene samt i det virtuelle datarum.

Det samlede udbudsmateriale kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til:
Colliers International Danmark A/S, Søren Frichs Vej 38A, 8230 Åbyhøj.
E-mail: tore.duringknudsen@colliers.com

Et tilbud skal afgives skriftligt og angives som et fast beløb i henhold til udbudsvilkårene for Poul Martin Møllers Vej 1-95 i en lukket kuvert mærket „Tilbud på køb af Poul Martin Møllers Vej 1-95, 8000 Aarhus C" til:

Colliers International Danmark A/S
Søren Frichs Vej 38A, 8230 Åbyhøj
Att.: Partner Carsten Gørtz Petersen

Personligt mod kvittering eller pr. anbefalet post, således at tilbuddet er fremme senest den 8. marts 2019, kl. 16.00.
Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de modtagne tilbud, eller at forkaste dem alle.
Salget er betinget af, at Aarhus Kommunes Byråd endeligt godkender handlen i sin helhed, og at lejerne ikke udnytter den forkøbsret, som følger af lejelovens kapitel 16 (§§ 100-105).

Læs mere om ejendommen hos mægler Colliers International Danmark A/S: Poul Martin Møllers Vej 1-95