Herunder kan du se, hvilke ejendomme der i øjeblikket er til salg.

 

DOKK1 - Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

På vegne af Aarhus Kommune udbyder Nordicals i samarbejde med Bech-Bruun en del af Dokk1. Det udbudte areal er beliggende på niveau 3, som er fuldt udlejet til erhvervsmæssige formål. Arealet opdeles i forbindelse med salget som en selvstændig ejerlejlighed. Ejerlejligheden udbydes jf. reglerne om udbud af kommunale ejendomme.

Kontorejerlejligheden har et samlet areal på 8.363 m1 (BBR).

Lejere

Det udbudte areal er udlejet fortrinsvist på lange lejekontrakter til stærke lejere, som alle bidrager til en god synenergi mellem husets brugere:

  • Advokatfirmaet DLA Piper lejer den største del af det udbudte antal m2 med 5.745 m2.
  • Erhvervsfællesskabet ErhvervsCentrum Aarhus (ECA) lejer 1.996 m2.
  • Teknologifirmaet Trifork lejer 758 m2.

Udbudsproces

Udbud af ejerlejlighed nr. 3 sker i et samarbejde med Aarhus Kommune som udbyder og Nordicals/Bech Bruun som rådgivere. Udbuddet opdeles i nedenstående faser:

Udbudsperiode:

Offentliggørelse af udbud: 26. april 2019.
Tilbudsfrist: Onsdag d. 5. juni 2019 kl. 12.00.
Dialog med budgiver og administrativ behandling ultimo juni.
Byrådsbehandling af salgsmateriale, august 2019.

Investeringen er beskrevet i prospektet, som vi opfordrer dig til at rekvirere ved at klikke på nedenstående link:

https://nordicals.dk/ejendomme/8000/hack-kampmanns-plads/n501751/6190124