Vil du opstille en bade- eller bådebro?

Du kan som regel få tilladelse til at opstille en almindelig badebro, der starter ved strandkanten. 

Derimod er det normalt ikke muligt at få tilladelser til opstilling af privatejede bådebroer. Du kan i stedet bruge lystbådehavnene i kommunen.

Broer må som udgangspunkt ikke hindre eller vanskeliggøre adgangen langs stranden.

Hvis du vil søge om en bade- eller bådebro, skal du sende en ansøgning til vandmiljo@mtm.aarhus.dk

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

  • Oplysninger om, hvem der søger – med kontaktoplysninger (adresse, mail telefonnummer).
  • Et kort med præcis angivelse af, hvor du ønsker broen opstillet.
  • Oplysning om ejendommens/arealets matrikelnummer, og om hvorvidt du har retlig adgang til kystarealet ved enten ejendomsret eller skriftligt samtykke.
  • Hvilket materiale du vil opføre broen i, og hvorvidt du tager broen inklusive pæle ind om vinteren.
  • En plantegning, der viser broens nøjagtige udseende med angivelse af længde, bredde, udformning samt anløb ved strandkanten.
  • Profiltegninger af broen med angivelse af dens cirka højde over vandet og havbundens profil indtegnet med cirka angivelse af vanddybder langs broen.
  • Det er vigtigt, at du er opmærksom på kravene i Aarhus Kommunes retningslinjer for bade- og bådebroer. 

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi besigtige stedet, hvor du ønsker broen sat op – som regel sammen med dig. Derudover undersøger vi, om der er andre love og bestemmelser, der gælder for området. 

Din ansøgning vil typisk blive sendt i høring til naboejendommene og andre relevante parter, fx andre myndigheder, og derfor kan sagsbehandlingstiden variere.

Afgørelsen skal også sendes ud i en fire ugers høring ved de klageberettigede, inden du kan bruge tilladelsen, så derfor anbefaler vi, at du søger i god tid. 

Vi sender den endelige afgørelse med klagevejledning til dig og andre relevante parter.