Bliver du generet af vilde eller herreløse katte, kan du henvende dig til Dansk Dyreværn Århus på telefon 87 33 44 40.

Det er dem, der hjælper med at fange og begrænse antallet af vilde katte i Aarhus Kommune. Det sker naturligvis inden for rammerne af miljøloven og dyreværnsloven, så kattene ikke udgør en risiko for uhygiejniske forhold.

Herreløse katte må kun fanges og aflives af praktiserende dyrlæger eller personer, som dyrlægen har instrueret.

Dansk Dyreværn Århus