Betaler du ejendomsskat?

Ejendomsskat kan bestå af grundskyld og dækningsafgift.

Ejer du et hus, en lejlighed eller et sommerhus betaler du grundskyld.

Har du eksempel en erhvervsejendom kan vi også opkræve dækningsafgift.

Hvert år i december får du din ejendomsskattebillet i din e-boks/digitale postkasse. Den indeholder specifikationer over de skatter og afgifter, du skal betale for ejendommen.

Vi sender den originale ejendomsskattebillet til én af ejerne, mens de øvrige ejere får en kopi af ejendomsskattebilletten. Er der administrator på ejendommen, sender vi den originale ejendomsskattebillet til denne, og en kopi til ejerne.

Betalingsinformationen fremgår af den originale ejendomsskattebillet.

Ejendomsskatten skal betales i to rater – i januar og juli.

Opkrævningen udsender indbetalingskort to gange årligt, hvis du ikke har meldt betalingen til Betalingsservice. Indbetalingskortet sendes to-tre uger før sidste rettidige betalingsdag.

Du kan tilmelde ejendomsskatten til betalingsservice via dit pengeinstitut. Vær opmærksom på, at du skal betale, som du plejer, indtil betalingen fremgår af din betalingsoversigt.

Har du spørgsmål til betalingen, kan du kontakte Borgerservice – Opkrævningen på telefon 89 40 33 30.

Skatten for 2018 beregner vi med udgangspunkt i den afgiftspligtige grundværdi. Det er den laveste af følgende værdier:

  • Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer. Beløbene er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober 2016 og eventuel reduktion for fritagelser efter §§ 7 og 8 i lov om kommunal ejendomsskat.

  • Den afgiftspligtigee grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår (2017), forhøjet med en reguleringsprocent.

Hvis der er ændret i ejendommens eller grundens areal, anvendelse, planforhold eller ejerlejlighedens fordelingstal, kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget, end det ovennævnte giver udtryk for.

For visse erhvervsejendomme opkræver vi desuden en dækningsafgift.

For skatteåret 2018 er grundskyldspromillen fast til 24,58.

Lovgrundlaget for indfrysning af ejendomsskat i perioden 2018-2020 er endnu ikke på plads, og vi ved derfor ikke, hvad grundlaget bliver, eller hvornår reguleringen for 2018 vil ske.

I forligsteksten om indefrysningsordning for ejerboliger står der blandt andet:

”Automatisk indefrysningsordning for grundskyld for ejerboliger i 2018-2020

Indefrysningsordningen omfatter alene grundskyld. Ordningen forankres hos kommunerne. Ordningen vil kunne være i drift fra 2. halvår 2018 (typisk 2. grundskyldsrate).

Indefrysningsordningen omfatter alle ejerboliger, som ejes af fysiske personer. Der sker automatisk indefrysning af alle nominelle stigninger i grundskylden ud over en bagatelgrænse på 200 kr. ”

Ønsker du lån til betaling af ejendomsskat, finder du de nødvendige oplysninger her.

Rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune bliver betalt over ejendomsskattebilletten. Byrådet har besluttet, at gebyret for rottebekæmpelse i 2018 er 19,40 kr. per. million i ejendomsværdi. Vi opkræver gebyret i 1. rate.

Har du brændeovn, pejs eller lignende opkræver vi også gebyret til skorstensfejeren via ejendomsskattebilletten.

Pumpe- og vandløbsbidrag betales også via ejendomsskattebilletten.

Når du køber eller sælger fast ejendom skal du huske at:

  • Sælgers betaling via Betalingsservice slettes automatisk.
  • Den nye ejer får sendt et indbetalingskort fra Opkrævningen.
  • Den nye ejer får tilsendt en ejendomsskattebillet.

På Mit Betalingsoverblik kan du se dine mellemværende med Aarhus Kommune. Her kan du også se, om du skylder i ejendomsskat.

Du kan betale med både dankort og Mobilepay.

Gå til mit Betalingsoverblik