Find oplysninger i Bygnings- og boligregistret (BBR)

Oplysningerne i BBR stammer fra ejerne selv og fra byggemyndighederne.

Foretager du ændringer på din ejendom, som ikke kræver en byggetilladelse, skal du blot oplyse ændringerne til BBR. Du kan kontakte BBR-kontoret på mailadressen: bbr@aarhus.dk.

Er du ejer af parcelhus, rækkehus, sommerhus og ejerlejlighed kan du indberette dine ændringer via vores selvbetjeningsløsning https://ny.bbr.dk/ret, hvor du skal logge ind med NemId.

Det er vigtigt, at de registrerede oplysninger er korrekte, da de bruges af andre myndigheder, bl.a. til vurdering.

Du har altid mulighed for at hente en BBR-ejermeddelelse via www.ois.dk

Derudover kan du let få adgang til en række ejendomsoplysninger på boligejer.dk

Hvis du skal ændre i dine BBR-oplysninger, kan du finde blanketterne til det på KL’s hjemmeside

SKAT kontakter i perioden juli 2017 til udgangen af 2018 alle ejere og administratorer af erhvervsejendomme for at indsamle oplysninger til BBR. SKAT behandler svarene og opdaterer BBR. SKAT overdrager svar til BBR, som kræver byggetilladelse eller anden grundigt gennemsyn, før ændringerne.