Sådan ansøger du om fristforlængelse

Din ansøgning skal - inden for de seks uger - sendes til Alment Byggeri, Bolig og Projektudvikling, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, Telefon: 41 87 43 00, E-mail: 

 Hvis du er i tvivl, kan du læse vejledningen "Retningslinjer for sammenlægning og nedlægning af boliger i Aarhus kommune".