Aarhus Kommune fører tilsyn med alle typer af boliger, når der er mistanke om sundhedsfare (skimmelsvamp og lignende). Hvis du har mistanke om sundhedsfare i din bolig skal du kontakte Arealudvikling og Almene Boliger i Aarhus Kommune, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, E-mail: 

Afhængig af omfanget hjælper Aarhus Kommune med:

  • Rådgivning og vejledning
  • Inddragelse af Embedslægeinstitutionen
  • Udstede påbud til ejeren om udførelse af visse arbejder
  • Nedlægge forbud mod benyttelse af boligen (kondemnering)  

Læs om almindelige råd til opretholdelse af et godt indeklima her.