Akut og social boliganvisning

For at få tilbudt en bolig igennem social boligtildeling er det nødvendigt, at du:

  • har været udsat for en uforudseelig og akut hændelse, som har gjort, at du har mistet din bolig
  • ikke har mulighed for at skaffe dig bolig på egen hånd
  • har et socialt problem, ud over boligløshed.

Du kan ikke få en akut bolig, hvis:

  • du ønsker at flytte hjemmefra
  • der er tale om almindeligt samlivsophør, hvor der ikke er hjemmeboende børn
  • du er nytilflyttet fra en anden kommune eller ønsker at flytte til Aarhus fra en anden kommune. Dette gælder også selvom du har ophold på et herberg eller krisecenter i kommunen
  • du kan forvente at få bolig via medlemskab af boligforening inden for cirka seks måneder. Husk visse boligforeninger giver fortrinsret til personer i arbejde, så udvid din boligsøgning til at indbefatte alle afdelinger, hvor du har råd til at bo
  • du bor til leje i en boligforening, men ønsker en bolig, der bedre matcher dit behov. Du skal i stedet kontakte din boligforening for at blive skrevet op til en anden bolig
  • du har råd til at købe din egen bolig eller har råd til at leje en bolig på det private boligmarked

Familier med børn

Hvis du har hjemmeboende børn skal du henvende dig på Familiecentret, medmindre I har en sag i Socialforvaltningen i forvejen.

Familiecentret
Gudrunsvej 78
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 62 00
Skriv sikkert til os

Personlig henvendelse:
Mandag, torsdag og fredag fra 9 - 12, torsdag også fra 16 - 17:15
Telefonisk henvendelse: 
Tirsdag fra 9 - 15
Torsdag fra 13 - 15


Par og enlige

Hvis du ikke har hjemmeboende børn, skal du henvende dig hos Center for Handicap og Psykiatri.

Center for Handicap og Psykiatri
Grøndalsvej 1
8260 Viby J

Telefon: 40 58 87 39
E-mail: centermyndighed@aarhus.dk

Åbningstider:
Mandag – torsdag klokken 9 – 12
Torsdag desuden klokken 16 – 17:15
Fredag klokken 9 – 12

Telefontider:
Telefonnummer: 89 40 57 22
Mandag – onsdag klokken 8 – 15
Torsdag klokken 8:30 – 17:30
Fredag klokken 8 - 15

Begge steder kan du få råd og vejledning, og sagsbehandleren kan vurdere, om du tilhører målgruppen samt vejlede om vilkår og betingelser for at blive indstillet til en bolig.

Hvornår får jeg svar?

Du vil i løbet af cirka 3 - 4 uger få en meddelelse fra Den Sociale Boligtildeling via din egen sagsbehandler. Meddelelsen fortæller, om du har fået tildelt en bolig, og hvor lang tid, du skal regne med at vente.


Svarfrist på boligtilbuddet

Du skal svare inden fristens udløb, ellers bortfalder boligtilbuddet, og du får ikke et andet. Inden du eventuelt takker nej til et tilbud, er det altid en god idé at tale med din sagsbehandler.


Kun ét boligtilbud

Du får kun ét tilbud om egnet bolig. Afviser du tilbuddet, får du ikke et nyt.


Husdyr

Du må normalt ikke holde husdyr i de tilbudte boliger.