Sti mellem Hørretvej og Butikscenter i Mårslet ændres til privat fællessti

Sti mellem Hørretvej og Butikscenter i Mårslet ændres til privat fællessti

Ændringen sker for at kunne opfylde deklarationen af 17. marts 1975 og er efter aftale med Centerforeningen.

Stiens forløb ændres ikke.

Ændringen af stiens status sker efter vejlovens §15 og §§ 124-127.