Nedklassificering og nedlæggelse af mindre dele af den blinde vej Nordlandsvej 70-76

Nedklassificering og nedlæggelse af mindre dele af den blinde vej Nordlandsvej 70-76

Vejen skal herefter indgå som en del af det lokale vejnet i lokalplanområdet.

Nedlæggelse og nedklassificering sker efter Vejlovens §15 og §124.

Ændringen kan ses på skitsen ovenfor.