Gå til sidens indhold

Magistratsstyret i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er magistratsstyret. Det betyder, at kommunen i det daglige arbejde ledes af Magistraten, der består af borgmesteren, de fem rådmænd og tre magistratsmedlemmer.

Se organisationsdiagram for Aarhus Kommune


 

Byrådet

Populært sagt er byrådet kommunens ”Folketing”, mens Magistraten er ”regeringen”. Byrådet er kommunens øverste besluttende og bevilgende myndighed, der træffer afgørelse i sager - de såkaldte indstillinger - fra Magistraten. På årsbasis behandles rundt regnet 600 indstillinger. Byrådet består af 31 medlemmer.


 

Magistraten

Magistraten består af borgmesteren, de fem rådmænd og tre magistratsmedlemmer. Magistraten forbereder byrådets møder og har dermed ansvaret for indstillinger til byrådet. Det er den enkelte rådmand – i praksis, magistratsafdeling – der har ansvaret for at udføre byrådets beslutninger.


 

Borgmesteren

Borgmesteren er formand for både byrådet og Magistraten. Samtidig er borgmesteren øverste politiske chef for Borgmesterens Afdeling, der blandt andet varetager økonomiske anliggender og koordinerende opgaver på tværs af magistratsafdelingerne. 


 

Rådmændene

De fem rådmænd har det øverste politiske og administrative ansvar for hver deres magistratsafdeling. Magistratsafdelingerne indstiller sager til byrådet og udfører byrådets beslutninger. Rådmændene vælges – som borgmesteren - for hele valgperioden, dvs. for fire år ad gangen. 


 

Faste udvalg

Der er i alt syv faste udvalg i Aarhus Kommune. Deres opgave er blandt andet at rådgive byrådet i forbindelse med byrådshenviste sager. De faste udvalg består udelukkende af byrådsmedlemmer.

 

Kontakt

Raadhuset

Byrådssekretariatet

Borgmesterens Afdeling

Rådhuset vær. 280

8000 Aarhus

Telefon: 89 40 22 50

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 22.8.2014

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code