Gå til sidens indhold

Dagsorden til møde i Aarhus Byråd

Onsdag 23. maj 2018, kl. 16.00

Åben dagsorden

1. Anmodning fra Lene Horsbøl om orlov

2. Underskriftsbemyndigelse – køb og salg af fast ejendom

3. Svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. DOKK1s niveau 3

4. Lokalplan 1043, Blandet bolig- og erhvervsområde ved Havkærvej og Blomstervej i Tilst - Genvedtagelse

5. Etablering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aarhus Kommune

6. Sovepladser til hjemløse og flytning af stofindtagelsesrum

7. Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

8. Projekteringsbevilling, ombygning af Bautavej 1

9. Forslag UFP om Letbanens videre arbejde

10. Letbanens etape 2 – videre planlægning og miljøvurdering

11. Letbaneudbygning. Projektafklaring, etape 2

12. Forslag fra DF om nedrivning/istandsættelse af tomme bygninger

13. Bedre bemanding på ældreområdet

14. Orientering om anvendelse af velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU)

15. Forslag fra SF: Ytringsfrihed ved udliciteringer

16. Forslag fra S, SF og C om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Holme Ringvej

17. Igangsættelse af proces for besparelser

18. Fodboldakademi og boliger på Fredensvang

19. Redegørelse for magtanvendelser i 2017

20. Orientering om revidering af kommunalt beredskab

21. Optagelse af stier som offentlige i Mårslet

22. Bæredygtighedsudvalget, kommissorium

23. Godkendelse af reviderede vandløbsregulativer

24. Offentlig høring af forslag til Støjhandlingsplan 2018

25. Lokalplan 1055, Kollegieboliger Skejbyparken 49 og 274 - Endelig

26. Lokalplan 1069, Boligområde ved Skejbyvej, Vejlby - Endelig

27. Lokalplan 1070, Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby - Forslag

28. Lokalplan 1092, Område til offentligt formål ved Edwin Rahrs Vej, Brabrand - Forslag

29. Forslag fra EL om hav- og fiskeripolitik

30. Cykelhandlingsplan 2017 - Endelig vedtagelse

31. Dispensation fra lokalplan nr. 815 – Lighthousebyggeriet

32. Forslag fra SF: Aflys Classic Race

33. Forslag fra EL om Anerkendelse og undskyldning til de fyrede fra Teknik & Miljø

34. Niels Bjerres Vej 47 – tilbygning til rækkehus

35. Sundhedsberedskabsplan 2018-2021

36. Projekteringsbevilling til Sports- og Kultur-campus

37. Restanceudvikling 2017 og indstilling om inddrivelsesopgaven

38. Forslag fra K om forberedende tilbud til misbrugsafvænning for socialt udsatte borgere

39. Forslag fra V om cykelsti fra Solbjerg til Tranbjerg

40. Forslag fra DF om salg af tobak til festivaler i Aarhus

41. Forslag fra AL og SF om fartgrænse på 40 km/t i Hjortshøj

42. Forslag fra DF om ny anvendlese af midler afsat til cykelparieringshus

43. Forslag fra AL og EL om genetablering af stoppested for Grenå-Odder letbanen

44. Forslag fra EL om undersøgelse af alternativ linjeføring Bering-Beder vejen

45. Budgetforslag fra V om indføring af budgetmodel for idræts- og foreningsfaciliteter

46. Budgetforslag fra V om udvidelse af projektet 'tættere på familien'

47. Budgetforslag fra V om økonomisk balance på byggesagsområdet

Lukket dagsorden

48. Salg af grundene Skejbyparken 49 og 274

49. Salg af grund på Bjørnholms Allé 2

Kontakt

Raadhuset

Byrådssekretariatet

Borgmesterens Afdeling

Rådhuset vær. 280

8000 Aarhus

Telefon: 89 40 22 50

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 18.5.2018

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code