Gå til sidens indhold

Miljø, energi og arbejdsmiljø

Forvaltningerne i Teknik og Miljø er certificeret i Miljøledelse, Energiledelse og Arbejdsmiljøledelse.

Teknik og Miljøs forvaltninger er certificeret i Miljøledelse, Energiledelse og Arbejdsmiljøledelse (certificering i Energiledelse gælder dog kun AffaldVarme Aarhus, men vi bruger samme ledelsessystem overalt i Teknik og Miljø). I det daglige kalder vi det MEA-ledelse. Gennem MEA-ledelse sikrer vi, at de krav, vores drift er underlagt - det er typisk lovkrav, politikker og hensigtserklæringer, foruden egne beslutninger - bliver efterlevet i det daglige på en hensigtsmæssig måde.

 

For at nå målet har vi opbygget et ledelsessystem. Det bygger på følgende grundlag, som vi løbende skal forholde os til.

 

Teknik og Miljø vil bidrage til at opfylde MEA-målene ved at:

  • Integrere MEA-ledelse i vor daglige drift og planlægning ved at tage hensyn til MEA-forhold i alle beslutninger og handlinger ud fra kendskab til vores nuværende MEA-påvirkninger
  • Fastlægge mål for og sikre nødvendige ressourcer til løbende at gennemføre forbedringer for at reducere MEA-påvirk­ninger, herunder forebygge og reducere forurening, personskader, arbejdsrelateret sygdom, effektivisere energiforbruget m.v.
  • Tage størst mulig hensyn til MEA-forhold ved udvikling af nye ydelser, processer og ved nyinvesteringer
  • Overholde gældende lovgivning og påvirke tilblivelsen af lovgivningen inden for de områder, der har betydning for udøvelse af MEA-ledelse
  • Have en god intern og ekstern kommunikation omkring vore politikker, vore MEA-påvirkninger og vores indsats for reduktion heraf 
  • Uddanne, motivere og træne vores medarbejdere
  • Sikre at vore leverandører kender og løbende arbejder på at efterleve vores krav til leverandørers MEA-indsats
  • Opretholde et brugervenligt MEA-ledelsessystem, der er certificeret efter miljøledelses standarden (DS/EN ISO 14001), energiledelses standarden (DS/EN 50001) og arbejdsmiljøledelses standarden (DS/OHSAS 18001) og løbende arbejde på at effektivisere systemet. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte MEA-ansvarlig Jonna Borg Kallehave, tlf. 41 85 57 99.

 
 

Opdateret: 17.10.2016

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Teknik og Miljø

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code