Gå til sidens indhold

Organisering af Voksenhandicap

Botilbud, aktivitetstilbud, fritidstilbud og undervisningstilbud samt hjælp og støtte til voksne med handicap

I voksenhandicap støtter vi mennesker med handicap i at mestre og tage styring over deres eget liv, så de kan følge deres drømme og håb.

Vores faglige indsats tager udgangspunkt i den enkeltes mål, motivation og potentiale. Vi tilbyder læring og udvikling så langt, som den enkeltes potentiale rækker og støtter hver enkelt borger i at deltage i samfundet, bidrage og levet et aktivt og meningsfyldt liv.

For hele tiden at støtte borgerne bedst muligt og give dem de bedst mulige tilbud, udvikler og afprøver vi nye og utraditionelle tilgange og samarbejdsformer og inddrager velfærdsteknologiske løsninger. Derfor har vi også fokus på styrket, sammenhængende faglighed og kompetenceudvikling på alle niveauer.

Vi er organiseret i fire borgercentre, der dækker hver deres geografiske område og et tværgående rådgivnings- og visitationscenter. Med det søger vi at skabe en endnu større nærhed til borgerne.

Vi arbejder med borgerdemokrati og borgerinddragelse i vores tilbud og i de muligheder, der udvikles lokalt i borgercentrene. Borgercentrene tilbyder boliger, læring og beskæftigelse til borgere med handicap, der bor i centrets geografiske område. Borgercentret tilbyder også åben rådgivning og vejledning om tilbud og muligheder tæt på borgerne.

Borgercentrene er åbne for det omgivende lokalsamfund og inviterer til og indgår i samarbejder med lokale foreninger, organisationer, virksomheder, frivillige og andre. Målet er at styrke mangfoldighed og rummelighed i området og skabe lige muligheder for alle.

Det tværgående Rådgivnings- og visitationscenter tager sig af visitation og koordinering og sikrer høj faglighed i visitation og opfølgning i samarbejde med borgerne og borgercentrene.

Den nære familie og gode venner er noget af det allervigtigste vi har, derfor støtter vi borgerne i at udvikle og opretholde kontakter til pårørende, udvikle venskaber og nye relationer og indgå i sociale fællesskaber, foreningsliv, kultur og idrætsudøvelse på lige fod med alle andre. Vi opretter desuden borgerråd, hvor mennesker med handicap og borgere fra lokalsamfundet kan deltage og gøre deres indflydelse gældende. 

 

Fælles fagligt fundament på voksenhandicapområdet

Aarhus kommune, Voksenhandicap gentænker i øjeblikket samarbejdet med borgerne, og vi har i den forbindelse udviklet et nyt fælles fagligt fundament for området. I link nedenfor kan du finde en lille film om fælles fagligt fundament og nedenfor er vedlagt yderligere materiale for særligt interesserede.

 

Film om fælles fagligt fundament

 

 
 

Opdateret: 08.5.2018

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code