Gå til sidens indhold

Mission, mål og indsatsområder

Borgmesterens Afdeling skal hjælpe magistraten og byrådet med at udvikle Aarhus som by og kommunen som organisation.

Med udgangspunkt i byrådets vision og de overordnede mål for Aarhus har Borgmesterens Afdeling vedtaget en strategi for 2015-2017. I strategien er fastlagt en række konkrete indsatsområder.

 

Byrådets mål er, at der skabes 2.000 nye arbejdspladser hvert år frem til 2030. Borgmesterens Afdeling skal understøtte, at der skabes vækst og arbejdspladser igennem samarbejdet i Business Region Aarhus, udvidelse af motorvej E45 til 6 spor, samt afklaring af lufthavnens placering.

 

Kulturhovedstad 2017 skal flytte Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by, og være med til at øge Aarhus' internationale kendskabsgrad.

 

I Erhvervsplanen for Aarhus indgår endvidere, at det er et mål, at der i 2020 skal være 1,5 mio. indbyggere inden for 1 times kørsel fra Aarhus. På langt sigt er det visionen på infrastrukturområdet, at det i 2030 skal være muligt at komme med tog fra Aarhus-København på 1 time via en fast forbindelse over Kattegat.

 

Borgmesterens Afdeling skal understøtte, at Aarhus er en god by for alle, med en fælles platform for innovation og medborgerskab på tværs, og med styrkelse af trygheden i byen. Konkret skal kommunen lykkes med Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj og andre store projekter.

 

I byrådets økonomiske politik er det fastlagt, at der skal være balance i kommunens økonomi, og kommunens opgaver skal løses effektivt.

 

Internt i organisationen er det målsætningen at gøre Fælles Service til en succes med styr på IT og fokus på de decentrale enheders behov. Desuden skal Borgmesterens Afdeling medvirke til at forbedre den tværgående ledelsesinformation for at styrke byrådet.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Raadhuset

Borgmesterens Afdeling

Rådhuspladsen 2

8000 Aarhus C

Telefon: 8940 2000

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 13.4.2016

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code