Gå til sidens indhold
24.01.2018

Kommuneplan 2017 endelig vedtagelse

Aarhus Byråd har vedtaget Kommuneplan 2017. Kommuneplanen består af en hovedstruktur, rammer for lokalplanlægning og en redegørelse for planens forudsætninger.

Aarhus Byråd foretog den 13. december 2017 endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017.

Kommuneplanen består af en hovedstruktur, rammer for lokalplanlægning og en redegørelse for planens forudsætninger.
Samtidig fastholdt byrådet den tidligere foreslåede miljøvurdering af kommuneplanen uændret og vedtog en sammenfattende redegørelse.

 

Se kommuneplanens hovedstruktur i fuld ordlyd


Kommuneplan 2017 samt den sammenfattende redegørelse om planens miljøkonsekvenser kan fra d.d. ses via www.plansystem.dk

Medio februar vil der blive dannet en hjemmeside under www.aarhus.dk, hvorfra der vil være adgang til alle relevante dokumenter, herunder en række lokalsamfundsbeskrivelser, som er udarbejdet af de respektive fællesråd.

 

En papirudgave af hovedstrukturen og denne annonce vil samtidig kunne ses hos Borgerservice, Hovedbiblioteket - Dokk1.

 

Udbygningsaftale

 

 

Der foreligger en udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren Ejd Aps St Ravnsbjerg Viby J. Ved aftalen forpligter grundejerne sig til etablering af følgende:  

 

Signalreguleret kryds på Skanderborgvej ved ny adgang til matr. nr. 16do/16a Viby By, Viby, fra Skanderborgvej Højresvingsbane på Ringvej Syd ved adgang til matr.nr. 16a Viby By, Viby Etablering af strøg og adgangsveje internt i lokalplanområdet

 

Kommuneplanens retsvirkninger

 

 

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.  

Klagevejledning

 

Kommuneplanen og samt den sammenfattende redegørelse om planens miljøkonsekvenser er udarbejdet og offentliggjort i henhold til Bekendtgørelse af lov om planlægning og Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Retlige spørgsmål kan påklages til Planklagenævnet.   En klage skal fremsendes via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk senest 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse. Bemærk at det koster et gebyr at klage.   Yderligere information om de to nævn og procedurer ved klage m.v. kan findes via http://naevneneshus.dk.

Kontaktperson

 

Niels-Peter Mohr
Kommuneplanchef
D +45 8940 2620 M +45 2920 9469 E npm@aarhus.dk  

 

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen, Ledelsessekretariatet
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
T +45 8940 2000  

Link til denne side

Nyheder

 • 17.05.2018

  Rammerne for Classic Race Aarhus er lagt fast

  Teknik og Miljø har nu færdigbehandlet vilkårene for Classic Race Aarhus. Vilkårene sendes til arrangøren og beboerne i området.
 • 17.05.2018

  Der er andet i livet end karakterer

  Sæsonen for klamme håndflader, følelsesmæssige op- og nedture, ærgrelser, forglemmelser, ris, ros og nervøs lugt af ungdommens armhuler er åben. Det årlige karakterræs i folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser er indledt.
 • 15.05.2018

  Den Blå Skole udvider ved internationalt sejlsportscenter i Aarhus

  I fremtiden får endnu flere aarhusianske folkeskoleelever mulighed for at boltre sig på, i og ved Aarhus Bugt, når Den Blå Skole flytter aktiviteter til det nye internationale sejlsportscenter på Aarhus Ø.
 • 15.05.2018

  Mere omsorg til døende og støtte til pårørende

  Borgere i Aarhus der er ved at tage afsked med livet får fremover endnu mere omsorg og pleje og pårørende mere støtte.
 • 09.05.2018

  Borgmester Jacob Bundsgaard: Der bliver kamp om pengene til udsatte boligområder

  Kommentarer fra borgmester Jacob Bundsgaard i forbindelse med politisk aftale i Folketinget om udsatte boligområder (ghetto-aftalen):
 • 09.05.2018

  Populær pulje uddeler penge igen

  Hvad har unge musikere på Godsbanen, øl- og vinsmagere i Brabrand og strikkedamer i Tilst til fælles? De har alle modtaget penge fra Aarhus Kommunes GENLYD-pulje til at udvikle deres aktiviteter.
 • 09.05.2018

  H. K. H. Kronprinsen fejres med folkefest i Aarhus

  Der er lagt op til et brag af en folkefest, når H.K.H. Kronprinsen fejres den 21. maj i anledningen af sin 50-års fødselsdag. Aarhus byder Kronprinsen velkommen til tonerne af rådhusklokkerne, der spiller ”Happy Birthday.” Det bliver startskuddet til en spektakulær løbefest, hvor der vil være underholdning langs ruten og det hele sluttes af med en festlig fødselsdagskoncert i Musikhusparken.
 • 09.05.2018

  Nyt liv til fabriksgrund i Kongsvang

  100 almene ungdomsboliger og 200 privatejede boliger er på vej til Kongsvang. Den ene af grundene, der bygges på, står lige nu ubenyttet hen, men i fremtiden vil der komme nyt liv og grønne områder til.
 
 

Opdateret: 02.2.2018

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code