Gå til sidens indhold

Restauratørnetværket

Et unikt samarbejde mellem kommune, politi og restauratører skaber gode rammer for et trygt natteliv i Aarhus.

Restauratørnetværket ”Byens Natteliv” har eksisteret siden 2008 og består af ca. 30 restauratører fra det aarhusianske natteliv, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune. Netværket mødes ca. 4 gange årligt og udmærker sig ved at være uformelt og tillidsbasseret, hvilket danner rammen for et godt samarbejde mellem restauratører, politi og kommune. 

 

Netværket bruges til at vende store og små problematikker i nattelivet og medvirker til at skabe fælles indsats for et trygt og sikkert natteliv i Aarhus. Der bliver fx arbejdet med ansvarlig udskænkning og nej til stoffer, vold, bander og diskrimination i nattelivet. 

”Byens Natteliv” laver løbende forskellige initiativer, der medvirker til at bibeholde det sikre natteliv, heriblandt en indsats målrette udenlandske studerende, en kampagne mod lommetyve i nattelivet, en gennemgribende indsats mod stoffer i nattelivet, og nattelivsvandringer som sikrer at de fysiske omgivelser i byen medvirker til et trygt natteliv. 

 

Uddannelse af personale i nattelivet

Restauratørnetværket afholder både basiskurser for nye medarbejdere i nattelivet, og overbygningskurser for ansvarshavende medarbejdere og dørmænd. Målet er at klæde medarbejderne på til at kunne håndtere aktuelle problematikker i det aarhusianske natteliv. På et basis kursus kan man for eksempel lære om hvad man skal gøre hvis der opstår brand i nattelivet, hvordan man håndterer udfordringer, herunder konflikter og tyveri, og hvordan man kan spotte og håndtere folk der er påvirkede af euforiserende stoffer. Overbygningskurserne går yderligere i dybden med de emner restauratørerne finder aktuelle, fx var der fokus på håndtering af euforiserende stoffer og ”klog førstehjælp” på kurserne i oktober 2017. Oplægsholderne er for eksempel politiet, brandvæsenet, paramedicinere, førstehjælpere eller andre, alt efter kursets fokus.  

 

Deltagerne har gode erfaringer med netværket

En af restauratørerne i netværket beskriver sine erfaringer med at deltage således: ”Netværket giver os gode muligheder for at sparre med kolleger i branchen. Det kan være svært at holde sig opdateret om alle nye tiltag om for eksempel arbejdsmiljø og brandsikkerhed. Her er netværket til stor hjælp. Kontakten via netværket med politiet er også positiv. De har det store overblik over, hvad der rører sig lige nu, og sammen med politiet kan vi for eksempel drøfte retningslinjer for dørpolitik. Da der i foråret 2012 var varslet en højreorienteret demonstration i Aarhus var det af stor værdi for os i netværket at få korrekt information, direkte fra politiet. Der var stor forskel på fakta, og det billede, der fremstod i medierne. Derfor kunne vi sammen med kommunen og cityforeningen udsende en fælles pressemeddelelse om at vi holdt åbent og at det var trygt at gå i byen den dag. Jeg kan klart anbefale andre restauratører at gå med i netværket. Det er ikke nogen lille, lukket kreds, jo flere vi er med, jo bedre. Jeg driver også forretninger i andre byer og netværket i Aarhus er exceptionelt. Med kommune og politi for bordenden får alle chancen for at blive hørt, og vi bliver dagsordenssættende.

 

 

 

 .”

Kontakt

Nadja Juul Christiansen

AC-Fuldmægtig

Borgmesterens Afdeling

Rådhuset, Rådhuspladsen 2

8000 Aarhus C

Mobil: 41854011

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 04.12.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Erhvervs- og byudvikling

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code