Gå til sidens indhold

Alkoholbevilling

Regler om alkoholbevilling

Hvis man ønsker at servere stærke drikke (alle drikke med en alkoholprocent højere end 2,8 pct.), er det et krav, at man udover næringsbrev har en alkoholbevilling.

En alkoholbevilling gælder max. 8 år, men vil ofte være begrænset tidsmæssigt. Der kan læses mere om de betingelser der skal være opfyldt for at få en alkoholbevilling i kommunens restaurationsplan, se link nederst på denne side.

 

Ansøgning om alkoholbevilling afleveres til Østjyllands Politi, Bevillingskontoret i Aarhus, som kan give den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskemaet og vedlæggelse af dokumentation. Se link til hjemmesiden nederst på denne side.

 

Bevillingskontoret undersøger herefter, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldte. Der indhentes dels oplysninger fra Skat for at undersøge, om ansøgeren skylder skat og moms, dels en udtalelse fra Center for Miljø og Energi. I nogle tilfælde indhentes der endvidere udtalelse fra Bygningsinspektorater og Østjyllands Brandvæsen. Ydermere underrettes Fødevareregion Nord. Sagen fremsendes herefter til Bevillingsnævnets Sekretariat, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige. Der holdes møde i Bevillingsnævnet ca. hver anden måned. Der er normalt ikke mulighed for personligt fremmøde.

 

Bevillingsnævnet har med det primære formål at sikre en hurtig ekspedition af sagerne, bemyndiget formanden/nævnets sekretariat til at træffe afgørelser i følgende sagskategorier:

 

  • anmodninger om fornyelse af bevillinger
  • ansøgninger om alkoholbevillinger til bestående forretninger 
  •  ansøgninger om godkendelse af bestyrer 
  •  ansøgninger om godkendelse af ændringer i bestyrelsessammensætningen 
  •  begrænsede bevillinger på standardvilkår til foreninger, kollegier, biografer og teatre og ligende. 
     

Find blanketterne til ansøgning om alkoholbevilling på politiets hjemmeside (nyt vindue).

 

Reglerne om alkoholbevilling m.v. findes i restaurationsloven, lovbekendtgørelse om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. nr. 786 af 9. august 2005 med senere ændringer.

 

Medlemmer af Bevillingsnævnet

Karte G. Dyrholm (A)

Randi Smitsdorf, (A)
Asbjørn Steimle Pedersen, (EL)
Theresa Blegvad, (V)
Morten Rugholm, (LA
Thor Clasen Jonasen, (AL)
Bente Steffensen, sagkyndigt medlem udpeget af byrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Bevillingsnævnet

Borgmesterens Afdeling

Rådhuspladsen 2

8000 Aarhus

Telefon: 89 40 22 53

E-mail: 

Åbningstider:
Mandag, tirsdag og fredag: 8.00-15.00
Onsdag og torsdag: 8.00-16.00

 

Vejledning til lejlighedstilladelser

Bevillingsnævnets forretningsorden

 
 

Opdateret: 12.1.2018

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Erhvervs- og byudvikling

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code