Gå til sidens indhold

Grønne Indkøb

Aarhus Byråd har sat sig et ambitiøst mål: Aarhus Kommune skal være CO2 neutral i 2030. Blandt andet arbejdet et tværfagligt indsatsteam med at forbinde klimaindsatsen med indkøb og udbud i nogle målrettede indsatser.

Aarhus Byråd har sat sig et ambitiøst mål: Aarhus Kommune skal være CO2 neutral i 2030. Aarhus vil være en af Danmarks førende klimabyer. Eksempelvis gør Aarhus Kommune i stor udstrækning brug af el-  og brintbiler inden for ældreplejen og på de tekniske områder. Ligeledes har Aarhus Kommune indført en miljøzone inden for den indre ringvej med henblik på at begrænse udledningen af CO2, fra de største kørertøjer. 

Tværfagligt indsatsteam

Ambitiøse klimaplaner har nu betydet, at der for alvor er kommet retning på klimaarbejdet i Aarhus Kommune. Klimaplanerne kortlægger bl.a. udvikling i CO2-udledningen og fokusområder. Et af fokusområderne i Klimaplan 2016-2020 er etableringen af et tværfagligt indsatsteam, der forbinder klimaindsatsen og arbejdet med indkøb og udbud i nogle målrettede indsatser i de kommende år. I 2017 afdækkes de største potentialer, hvorefter der arbejdes med værktøjsopbygning og forankring i forhold til de valgte indsatsområder.

Aarhus som foregangskommune

I erhvervsplanen står der bl.a. at Aarhus Kommune, som foregangskommune skal være en attraktiv kunde og samarbejdspartner i forhold til udviklings-, demonstrations- og implementeringsprojekter. Det vil sige, at Aarhus Kommunemedvirker til at udvikle og implementere nye løsninger og teknologier - og der er særligt fokus på energi- og klima. Disse visioner og mål skaber forventninger såvel internt som eksternt hos leverandører, virksomheder og institutioner i forhold til, at Aarhus Kommune skal tænke innovativt og grønt.

Første wind made certificerede kommune

 Aarhus Kommune var verdens første wind made certificerede kommune, hvilket indebar at minimum 25 % af den strøm som Aarhus Kommune forbruger som virksomhed, kom fra vindenergi.  wind made er i de kommende år konverteret til et nyt produkt kaldet REMADE, men principperne er de samme som i wind made produkterne

POGI partnerskabet

Aarhus Kommune er medlem af ”POGI” partnerskab for offentlige grønne indkøb”. Partnerskabet udgør et vigtigt forum for videns- og erfaringsdeling på indkøbsområdet på tværs af kommunale og regionale grænser. Formålet er blandt andet at effektivisere arbejdet med grønne indkøb ved at lære af hinanden og sammen finde frem til de gode løsninger. POGI partnerskabet stiller krav til miljørigtig indkøb på en lang række områder. Indkøb & Udbud i Borgmesterens afdeling er med til at sikrer at disse mål overholdes.


Miljø- og energirigtigt byggeri 

Aarhus Kommune har udarbejdet en pjece ” Miljø- og energirigtigt byggeri i Aarhus Kommune” hvor det beskrives hvilke produkter og materialer der kan og må indgå byggerier i Aarhus kommune. De mål og krav der stilles i denne pjece går på mange områder lagt videre end de ”minimums krav” der stilles via samarbejdet i POGI.

Gennem Rejseholdet for Grønne Indkøb, arbejder Aarhus Kommune desuden sammen med miljøstyrelsen på at finde nye og innovative veje til at forbedre miljøet gennem miljørigtige indkøb.

 

 

Kontakt

Indkøb & Udbud

NemHotline

Borgmesterens Afdeling

Rådhuset

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 60 00

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 02.2.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar:   Indkøb & Udbud

Telefon: 89 40 60 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code