Gå til sidens indhold

Socialøkonomi

Aarhus Kommune ønsker at fremme iværksættere og virksomheder med et socialøkonomisk sigte. Det sker for at styrke de borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Aarhus Kommune arbejder for det rummelige arbejdsmarked. Det rummelige arbejdsmarked handler om at skabe muligheder og job for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Mange indsatser understøtter dette. Særlig centralt er samarbejdet med private virksomheder om inklusion af personer på kanten af arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske virksomheder har ofte et overordnet mål om at arbejde for det rummelige arbejdsmarked.

 

Strategisk samarbejde omkring udvikling af rammevilkårene for socialøkonomiske iværksættere og virksomheder

 

Afdelingen for Erhvervs- og Byudvikling i Aarhus Kommune arbejder løbende med at udvikle gode rammevilkår for iværksættere og virksomheder i Aarhus. Der er heriblandt fokus på socialøkonomiske iværksættere og virksomheder. Erhvervs- og Byudvikling er interesseret i at modtage idéer til forbedrede rammevilkår. Erhvervs- og Byudvikling har en iværksætterpulje på 200.000 kr. årligt, som kan medfinansiere tiltag, der bredt styrke rammevilkårene for iværksættere i Aarhus, og som løbende taber imod ansøgninger.

 

For nærmere information kontakt:

Konsulent Jesper H.B. Christensen, Erhvervs- og Byudvikling, Borgmesterens Afdeling

Mail: jhc@aarhus.dk eller tlf. 89402190

 

Aarhus Kommunes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Aarhus Kommune kan samarbejde med registrerede socialøkonomiske virksomheder på en række punkter.

 

  • Ansættelse af medarbejdere på særlige eller ordinære vilkår
  • Køb af virksomhedernes varer og tjenesteydelser
  • Aftaler mellem Jobcenter Aarhus og socialøkonomiske virksomheder om forløb med vejledning og opkvalificering for ledige borgere.

 

Som offentlig institution er Aarhus Kommune underlagt lovgivningens rammer, når det handler om samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Aarhus Kommune har fokus på at understøtte den socialøkonomiske dagsorden i videst muligt omfang indenfor disse rammer.

 

Adgang til kompetencer og vejledning

Den lokale erhvervsservice – STARTvækst Aarhus – er indgangen i Aarhus til offentligt finansieret information, vejledning og vækstkortlægning til iværksættere og virksomheder. STARTvækst Aarhus er forankret hos Væksthus Midtjylland, som samtidigt tilbyder attraktive programmer for iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale. Det gælder bl.a. tilskud til køb af privat rådgivning, udvikling af forretningsbaserede netværk, kapitalrådgivning og internationalisering.

 

Som socialøkonomisk virksomhed skal man både være i stand til at operere i den offentlige sfære, på det private erhvervsmarked og i civilsamfundet. Startvækst Aarhus kan hjælpe med at få puslespillet til at gå op, så din virksomhed kan skabe samfundsgavnlige løsninger på en social og økonomiske bæredygtig måde.

 

Læs mere 

www.startvaekst-aarhus.dk/foer-start/socialt-ivaerksaetteri

 

For nærmere information kontakt:

Konsulent Betina Møller, STARTvækst Aarhus

Mail: bem@vhmidtjylland.dk

eller mobil: 20 22 28 01

 

Samarbejde om ansættelse af medarbejdere

Jobcenter Aarhus giver gerne råd og vejledning om ansættelse af medarbejdere på særlige eller ordinære vilkår.  Jobcentrets virksomhedskonsulenter har en række muligheder for at bevilge tilskud til ordninger som kan give borgere på kanten af arbejdsmarkedet en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

For nærmere information kontakt:

Virksomhedskonsulent Helle Medegaard, Integration & Fleksjob, Jobcenter Aarhus

Mail: hemel@aarhus.dk

eller mobil 41 85 40 51

 

Indkøb hos socialøkonomiske virksomheder

Ved indkøb af varer og ydelser er Aarhus Kommune underlagt et almindeligt forvaltningsretsligt princip om økonomisk forsvarlig forvaltning. Det betyder, at Aarhus Kommunes udvælgelse af leverandører skal ske ud fra en vurdering af varen eller ydelsen og ikke ud fra hvilken type virksomhed, der leverer den. Det vil sige, at når Aarhus Kommune køber ind, skal alle virksomheder, herunder socialøkonomiske virksomheder, have mulighed for at byde på mulige ordrer. Socialøkonomiske virksomheder kan således godt sælge varer og ydelser til Aarhus Kommune, men det skal ske i lige konkurrence med andre virksomheder på markedet.

 

Afdelingen for Indkøb og Udbud, under Borgmesterens Afdeling, vil fortsat i videst mulige omfang indrette planlagte udbud således, at der tages hensyn til små og mellemstore virksomheder, herunder socialøkonomiske virksomheder. I den forbindelse vil der tillige være fokus på målrettet orientering til relevante virksomheder.

 

For nærmere information kontakt:

Chefkonsulent Lisbeth Ravn, Indkøb og Udbud, Borgmesterens Afdeling,
Mail: lirav@aarhus.dk

eller mobil 29 20 36 51

 

Samarbejdsaftaler med jobcentret

Jobcenter Aarhus har traditionelt haft samarbejde med en række socialøkonomiske virksomheder om forløb rettet mod arbejdsmarkedet. Forløb som på sigt understøtter ansættelse på særlige eller ordinære vilkår. Som det er beskrevet under indkøb af varer og tjenesteydelser, så udvælger jobcentret leverandører ud fra en vurdering af de forløb, der tilbydes, og ikke ud fra hvilken type virksomhed, der leverer forløbet. Jobcentret foretager således blandt alle udbydere en løbende vurdering af behov og indgår aftaler ud fra en samlet vurdering af kvalitet og pris.

 

Forudsætningen for, at der kan indgås en aftale mellem en socialøkonomiske virksomhed og jobcentret, er derfor, at der er et behov, og at det tilbudte forløb er konkurrencedygtigt med andre udbydere.

 

For nærmere information kontakt:

Specialkonsulent Morten Hedegaard, Kontor for Ressource- og Målstyring, Beskæftigelsesforvaltningen,
Mail: mhej@aarhus.dk

eller mobil 29 20 89 63

 

Samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og andre virksomheder

Aarhus byråd har besluttet, at Aarhus Kommune, i det omfang det er muligt, skal understøtte socialøkonomiske virksomheder i at skabe forretningsmuligheder i samarbejde med andre virksomheder. Aarhus Kommune vil i forbindelse med udbud og tildeling af kontrakter indbyde relevante, kontraktvindende virksomheder til dialogmøde omkring et evt. fremtidigt samarbejde med registrerede socialøkonomiske virksomheder.

 

Jobcenter Aarhus' virksomhedskonsulenter på det socialøkonomiske område vil løbende afdække hvilke ydelser og varer, der udbydes af registrerede socialøkonomiske virksomheder. I forbindelse med dialogmøderne vil jobcentrets virksomhedskonsulenter, i samarbejde med Indkøb og Udbud og relevante kontraktvindende virksomheder, drøfte muligheder for at registrerede socialøkonomiske virksomheder kan indgå et underleverandørsamarbejde med de kontraktvindende virksomheder.

 

For nærmere information kontakt:

Virksomhedskonsulent Helle Medegaard, Integration & Fleksjob, Jobcenter Aarhus
Mail: hemel@aarhus.dk

eller mobil 41 85 40 51

 
 

Opdateret: 20.6.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Erhvervs- og byudvikling

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code