Gå til sidens indhold
Rester af byggeaffald i jorden

Affald i jord

Træffer du affald i jorden i forbindelse med jordarbejder, skal du som udgangspunkt sortere affaldet fra, inden du bortskaffer jorden.

Tidligere har det været almindeligt at grave affald ned. På ældre ejendomme kan du derfor ofte finde nedgravet affald, tegl, brokker og andet byggeaffald, men der kan også være mange andre affaldstyper.


Finder du affald i jorden i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder eller andre jordarbejder, skal du sortere affaldet fra, inden du fjerner jorden.


Når der findes affald i jorden, skal Virksomheder og Jord kontaktes, så vi kan tage stilling til, om jorden skal analyseres for forurening, inden den kan anvises til godkendt jordtip eller modtageanlæg.


Skal du genanvende affaldsblandet jord, dvs. jord hvor det ikke har været muligt at frasortere affaldet, skal det først godkendes af Virksomheder og Jord. Kan den affaldsblandede jord ikke genanvendes, bliver jorden anvist til deponi. 


Det er AffaldVarme Aarhus, der har ansvaret for at anvise frasorteret affald til deponi eller godkendte behandlingsanlæg. Det er også AffaldVarme, der tager stilling til, om affaldet kan genanvendes. Har du yderligere spørgsmål om håndtering af affald kan du kontakte AffaldVarme´s affaldskonsulenter.Mindre mængder affald

Når affaldet er sorteret fra jorden, kan både affald og jord afleveres på kommunens genbrugsstationer i hvert sit afsnit. Genbrugsstationerne modtager kun affald og jord i mindre mængder.


Større mængder affald

Er der tale om større mængder affald eller jord, skalbortskaffelsen ofte ske til anlæg med særlige sorteringsfaciliteter. Overskudsjorden fra sorteringsprocessen bliver bortskaffet til jordtip eller eventuelt godkendt modtageanlæg afhængig af graden af jordforurening.

 
 

Opdateret: 03.1.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code