Gå til sidens indhold

Refusion af sygedagpenge til arbejdsgivere

Arbejdsgivere kan få refusion for en del af lønnen til medarbejdere, der er fraværende på grund af sygdom.

Anmeldelse og refusionen sker via virk.dk/NemRefusion og kræver, at du har en medarbejdersignatur.

 

Anmeld til virk.dk/NemRefusion

Du skal anmelde medarbejderens fravær, eller dit eget fravær hvis du er selvstændig, via virk.dk/NemRefusion.

For arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser kan anmeldelse af sygefravær og refusion kun ske via virk.dk/NemRefusion.

 

Gå til selvbetjeningsløsningen virk.dk/NemRefusion

 

Om at anmelde sygefravær og anmode om refusion

Du skal være opmærksom på, at du både skal anmelde sygefraværet og anmode om refusion. Fristerne kan ikke fraviges. Derfor er det vigtigt, at du overholder dem. Som hovedregel skal du som arbejdsgiver selv betale løn eller sygedagpenge til den syge medarbejder de første 30 dage. Du kan dog forsikre dig, så du får refusion fra kommunen allerede fra anden fraværsdag.

 

Frister

 

Anmelde fravær

Fristen for at anmelde sygefravær er senest fem uger fra første fraværsdag. Hvis medarbejderen har sygefravær på 30 dage eller mindre, har du en frist på op til tre måneder fra første fraværsdag. Hvis du ikke anmelder fraværet inden for fristen, kan du først få refusion fra anmeldelsesdagen. Husk at signere anmeldelsen efter du har lavet din indberetning i NemRefusion. Ellers bliver din anmeldelse ikke godkendt.

 

Anmode om refusion

Når du har anmeldt sygefraværet inden for tidsfristen, skal du anmode om refusion senest tre måneder efter første fraværsdag. Du kan først få refusion efter at lønnen til medarbejderen er udbetalt. Har du en medarbejder, der fortsat er syg, er fristen for at anmode om refusion tre måneder bagud. Det vil sige, at du skal anmode om refusion mindst hver tredje måned. Husk at signere anmodningen efter du har lavet din indberetning i NemRefusion. Ellers bliver din anmodning ikke godkendt.

 

Reglerne for anmeldelse og for anmodning om refusion er de samme, hvis du er forsikret i arbejdsgiverperioden.

 

Refusionen svarer til de dagpenge, som din ansatte ville få, hvis du ikke udbetalte løn under fraværet. For at kunne få dagpengerefusion, skal lønmodtageren opfylde betingelserne om udbetaling af dagpenge.

 

Refusion af barseldagpenge

Det er den nye offentlige myndighed, Udbetaling Danmark, som udbetaler barseldagpenge og refusion til arbejdsgiver.

Udbetaling Danmark

 

NemRefusion

Gå til NemRefusions hjemmeside

Kontakt

Ydelsescenter Aarhus - Sygedagpenge

Beskæftigelsesforvaltningen

Værkmestergade 15 B

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 55 55

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

Åbningstider:
Mandag - fredag kl.9-14. Torsdag til kl. 17.

Telefontider:
Mandag - fredag kl.9-14.

 

Mere om sygedagpenge

 
 

Opdateret: 27.2.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code