Gå til sidens indhold

Sociale ydelser

Her kan du læse om forskellige sociale ydelser, f.eks. ydelser vedrørende forsørgelse og ydelser vedrørende handicap.

Du kan få kontanthjælp, hvis du ikke længere kan forsørge dig selv og din familie. Du er måske blevet arbejdsløs, syg, separeret eller har været udsat for andre ændringer, der gør, at du har mistet din forsørgelse.

 

Du kan få ledighedsydelse indtil ansættelse i et fleksjob, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for ledighedsydelse.

 

Du kan få barselsdagpenge under barselsorlov, hvis du opfylder beskæftigelseskravet.

 

Du kan få sygedagpenge under sygdom, hvis du opfyldet beskæftigelseskravet.

 

Har du selv et handicap, eller har du et barn med handicap, kan du få dækket visse ekstraomkostninger som følge af handicappet.

 

Ligeledes kan du, hvis du har et barn med handicap, få tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet har behov for at blive passet hjemme eller skal til behandlinger.

 

Drejer det sig om dit barn, skal du henvende dig til Handicapcentret, og er det til dig selv eller en anden voksen, skal du henvende dig til Voksenhandicaps myndighedsafdeling.

 

Sociale ydelser vedrørende handicap

 • Merudgiftsydelse for voksne med handicap

  Har du et handicap og en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan du få hjælp til nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse. Søg på nettet med din NemID.
 • Merudgiftsydelse

  Har du et barn med handicap, kan du få hjælp til udgifter, der er en konsekvens af barnets handicap. Du kan søge på nettet med dit NemID.
 • Tabt arbejdsfortjeneste

  Har du et barn med handicap eller en lidelse, er der mulighed for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste som følge af barnets handicap. Du kan søge elektronisk med NemID.

Forsørgelse

 • Kontanthjælp og uddannelseshjælp

  Før du kan søge kontanthjælp eller uddannelseshjælp skal du henvende dig personligt på jobcentret. Derefter kan du søge om hjælp i ydelsescentret.
 • Ledighedsydelse

  Du kan få ledighedsydelse, mens du er ledig og venter på et fleksjob.
 • Fleksydelse

  Fleksydelse er en frivillig ordning, der giver dig mulighed for at trække dig
  tilbage fra arbejdsmarkedet,hvis du er ansat i et fleksjob eller visiteret til et sådant.
  Fleksydelse kan sammenlignes med efterløn,og du indbetaler selv fleksydelsesbidrag.
 

Opdateret: 08.10.2015

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code