Gå til sidens indhold
Miljøuheld, forurening af vandløb

Miljøuheld

Sådan gør du ved miljøuheld.

Uheld med farlige eller forurenende stoffer kan være til fare for miljøet og skal hurtigst muligt meldes til myndighederne.


Ved større udslip af farlige stoffer

 

 • Ring 112

 • Østjyllands Brandvæsen sørger for tilkaldelse af Miljøvagten.

 • Hjælp personer ud af fareområdet.

 • Yd førstehjælp hvis nødvendigt.

 • Følg brandvæsenets anvisninger.

 

Ved mindre udslip af farlige stoffer samt 
udslip af forurenende stoffer til luft, vand og jord

 

 • Ring til Østjyllands Brandvæsen på telefon 86 76 76 76

 • Østjyllands Brandvæsen sørger for tilkaldelse af Miljøvagten.

 • Forsøg at begrænse skaden efter brandvæsenets anvisninger, fx. ved at afdække afløb ved spild.

 

 

Du skal oplyse


 • Hvem du er? (navn)

 • Hvor du ringer fra? (adresse / telefonnr.)

 • Hvad er problemet / behovet?

 • Hvad er omfanget af involverede og tilskadekomne?

 • Hvor det er sket? (nøjagtig adresse eller lokalitet).

 • Oplys telefonnr. og sted hvor du opholder dig de næste timer.

Hvad er et miljøuheld

Miljøuheld er uheld og hændelser, som forårsager eller indebærer risiko for forurening af luft, vand og jord samt uheld, hvor mennesker udsættes for fare som følge af et udslip af farlige stoffer.

Typiske miljøuheld er fx. udslip af olie eller kemikalier til kloak eller jord.

Forurenende eller farlige stoffer kan være luftformige, væskeformige eller på fast form

Ved forurenende eller farlige stoffer forstås sundhedsfarlige og/eller forurenende stoffer. Herunder miljøfarlige, ætsende, giftige og brandfarlige stoffer samt stoffer, der ikke i sig selv er sundhedsfarlige, men som i visse tilfælde og mængder kan medføre forurening af omgivelserne.

Sådan gør du ved miljøuheld

Tilkald Miljøvagten via

Østjyllands Brandvæsen


86 76 76 76


Ved store udslip

ring til alarmcentralen


1 1 2

 
 

Opdateret: 29.5.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code