Gå til sidens indhold

Aarhus-ordningen

Aarhus-ordningen under aktivitetsstøtteordningen

Foreninger der opfylder følgende kriterier kan tilbydes at komme på denne særlige ”Aarhus-ordning”.

 

  • Har et rimelig konstant aktivitetsniveau gennem de seneste tre år.
  • Har et stabilt medlemstal gennem de seneste tre år og
  • hvor kontrol af fremmødet ikke har givet anledning til nævneværdige bemærkninger,

 

Første gang aktivitetsstøtten beregnes, sker det ud fra et gennemsnit af de sidste tre års aktivitetsniveau.

 

Ordningen betyder, at foreningen ikke skal registrere antallet af fremmødte, hver gang der er aktivitet.

 

Foreningen skal kun anføre medlemstallet indenfor de to aldersgrupper på ansøgningsskemaet ved ansøgningsfristen den 1/3.

 

Bemærk


Der benyttes et særligt ansøgningsskema ”Aarhus-ordning – ansøgning om aktivitetsstøtte for børn og unge”  som hentes ude i spalten til højre.

Sammen med ansøgningen skal der indsendes et tilskudsregnskab med revisionspåtegning.

 

Hvis foreningens medlemstal ændres med mere end + / - 5 procent for gruppen mellem 5-17 år, og med mere end +/- 10 procent for gruppen mellem 18-24 år, ændres det beregnede aktivitetsniveau.

 

Foreningen kan altid udtræde af ordningen, og søge på de faktisk gennemførte deltagertimer, men det forudsætter, at der er ført fremmødelister over de afholdte aktiviteter i det foregående kalenderår.

 

Sport & Fritid kan, som dokumentation for aktiviteterne, med tre måneders varsel bede foreningen om i en periode at føre fremmødelister.

 

Folkeoplysningsudvalget / Sport & Fritid kan med tre måneders varsel annullere aftalen, og henvise foreningen til den almindelige aktivitetsstøtteordning efter nærmere vurdering af aktivitetsniveauet.

 

Det er frivilligt om foreningen ønsker at være omfattet af ordningen, men det er Folkeoplysningsudvalget / Sport og Fritids afgørelse, om man kan blive omfattet.

 

Hent blanketter på BlanketService - eBlanketter.

 

Indsend ansøgningen elektronisk - enten med digital signatur eller som vedhæft scannet fil per e-mail til Sport & Fritid. Alternativt som almindelig post.

 
 

Opdateret: 08.9.2014

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Sport & Fritid

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code