Gå til sidens indhold

Rådgivning og hjælp til børn, unge og familier med problemer

Du kan få hjælp, hvis du er barn, ung eller familie med problemer. Du kan få anonymrådgivning, korterevarende behandlingstilbud, ophold på institution eller i plejefamilie m.m.

Du kan få hjælpe og støtte, der passer til dit behov.

 

Det kan for eksempel være, at:

 • I som forældre ikke kommer overens med jeres børn.
 • Der er problemer med misbrug af alkohol eller stoffer.
 • Der er problemer af psykisk art, som har indflydelse på jeres familie.

 

Når en familie eller et barn har vanskeligheder, viser det sig ofte med en ændret adfærd. Det kan f.eks. være, at børnene reagerer anderledes i hjemmet end på skolen, i daginstitutionen eller blandt kammeraterne.

 

Egen sagsbehandler eller anonym rådgivning

Du kan altid kontakte Familiecentret. Hvis du har en sagsbehandler, så kontakt gerne ham eller hende direkte.

 

Hvis du ikke har en sagsbehandler, kan du kontakte Modtagelsen i Familiecentret, der er link til centret her på siden.

 

Du kan også kontakte Åben Anonym Rådgivning, Ungekontakten eller Socialvagten (uden for normal åbningstid). Der er link her på siden.

 

Tilbud om hjælp

Nederst kan du læse mere om de forskellige tilbud om rådgivning og behandling. Tilbuddene er til familier med børn eller barn på vej.   

 

Støtte til børn

 • Vuggestedet

  Vuggestedets behandlingstilbud er målrettet gravide og forældre med spædbørn indtil et år.
 • Småbørnsstedet

  Småbørnsstedet er et tilbud til familier med børn i alderen 1 - 3 år.
 • Ryhave Kollegiet

  Har du svært ved at få det hele til at hænge sammen? Er tanken om at skulle være mor og klare hverdagen på egen hånd uoverskuelig? Så kan faste rammer og støtte på Ryhave Kollegiet måske være hjælpen, du har brug for
 • De Utrolige År

  DUÅ (De Utrolige År) er familiekurser for børn i alderen tre til otte år og deres forældre. DUÅ hjælper børn og forældre, der oplever konflikter i familien.
 • PMTO – Forældretræning og ressourcefokus

  PMTO er et program til familier, der har behov for at skabe et mere positivt samspil med deres børn.
 • Rådgivningscentret

  Rådgivningscentret yder hjælp til børn, unge og familier med alvorlige psykiske problemer og har særligt fokus på børn og unge, der har været udsat for overgreb.
 • Familieskolerne

  Familieskolerne er et tilbud til børn i grundskolealderen, der har behov for støtte til opretholde tilknytningen til deres stamklasse.
 • Børnestederne

  Børnestederne er et tilbud til børn i alderen 3-12 år, som i perioder har behov for omsorg og stabilitet. Indsatsen foregår mest eftermiddag og aften.

Støtte til unge

 • Social støtte og Gruppeforløb

  Alle unge oplever problemer i hverdagen, og det er helt naturligt, hvis der er sider af din hverdag, som du ikke føler, du kan magte selv. Her kan en ungevejleder være en mulighed for at løse netop dine problemer.
 • Netværk der Virker

  Netværk der Virker skal styrke tidligere anbragte unges kompetencer, så de fx opnår stabile boligforhold, får tilknytning til uddannelse og arbejde, opbygger bæredygtige netværk samt undgår fremtidig kriminalitet og misbrug.
 • Ungebehandling (MST)

  Selvom man er i familie, betyder det ikke, at tingene glider let i hverdagen. Ting kan nemt gå i hårdknude, og det kan være svært at se en vej ud af situationen. Her kan MST hjælpe dig og din familie.
 • Rådgivningscentret

  Rådgivningscentret yder hjælp til børn, unge og familier med alvorlige psykiske problemer og har særligt fokus på børn og unge, der har været udsat for overgreb.
 • Familieskolerne

  Familieskolerne er et tilbud til børn i grundskolealderen, der har behov for støtte til opretholde tilknytningen til deres stamklasse.
 • Samtalegrupper for unge

  Tilbud for unge mellem 14 og 18 år, som har en psykisk syg far eller mor
 • Det Tværgående Ungesamarbejde - TUS

  TUS skal reducere ungdomskriminalitet og fremme en tidligere indsats over for unge.
 • Unge4Unge

  Det er en styrke, når unge kan være noget for hinanden, og at det ikke altid er de voksne, man skal lytte til. Derfor har vi struktureret forløbet Unge4Unge til dig.
 • UC Gadeplan

  Vi er lige i nærheden, hvis du har brug for os. Vi møder dig på gaden - i dit miljø.
 • Kontaktstedet i Gellerup

  Var det noget med et slag pool, bordfodbold, en tur på museum eller måske lave mad sammen med andre unge? Døren er åben, og her lytter vi.
 • Unge og rusmidler

  Er du under 18 år? Har du et misbrug af alkohol eller stoffer? Så kan du henvende dig til Ungekontakten. Her kan du få hjælp til at komme ud af dit misbrug.
 • Uddannelse og Arbejde

  Tilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har brug for støtte til at bevare tilknytningen til skole- og uddannelsesverdenen.

Støtte til familier

 • Barn af forælder med psykisk lidelse

  Der er forskellige tilbud til børn og unge, hvis en af deres forældre rammes af en psykisk lidelse.
 • Familieværkstedet

  Familieværkstedet er en dagbehandlingsinstitution for børnefamilier, der har behov for rådgivning, vejledning eller et terapeutisk forløb i større eller mindre grad.
 • Familieteam

  Familieteam tilbyder familiebehandling, konsulentbistand og praktisk, pædagogisk støtte. Tilbuddet er til børn og unge i alderen 3-14 år og deres forældre. Herudover tilbyder Familieteamet en særlig indsats mod vold i familier, familiedaginstitutionen samt psykologindsatsen.
 • Alkoholbehandling

  I Center for Alkoholbehandling kan du få gratis rådgivning og behandling, hvis du ønsker at ændre dine alkoholvaner. Vi tilbyder også støtte og vejledning, hvis du er pårørende til en med alkoholproblemer.
 • Stofmisbrugsbehandling

  Misbrugsbehandlingen er åben rådgivning samt behandling af stofmisbrugere og personer, der ønsker at ændre vaner.
 • Mægling

  Konfliktmæglingsindsatsen er en specialiseret indsats, der har til formål at mægle i konflikter mellem kommunens borgere eller mellem borgere og Aarhus Kommune.
 • Beredskab

  Beredskabet er et netværk af professionelle, lokale borgere og foreninger. Netværket aktiveres i forbindelse med uro i lokalområder for aktivt at sige fra og mane til ro på civilsamfundets vegne.
 • Familiebehandling

  Når familier har behov for råd, vejledning og støtte
 • Team Samvær

  Team Samvær står for støttet og overvåget samvær mellem børn, der er anbragt uden for hjemmet og deres forældre. Team Samværs opgave er at hjælpe forældre til et positivt møde med deres børn.
 • Parrådgivning for forældre

  Parrådgivning er et gratis tilbud med individuel rådgivning eller et kursus til forældre med børn under 12 år.
 • Åben Anonym Rådgivning

  Alle kan have problemer i familien. Åben Anonym Rådgivning er et tilbud om rådgivning til familier med børn fra 0-17 år, som bor i Aarhus Kommune. Du og din familie kan få op til tre anonyme, gratis samtaler.
 

Opdateret: 29.11.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code