Gå til sidens indhold

Kulturarv

Fra Slots- og Kulturstyrelsen:


Planloven fastlægger, at kommunerne skal tage vare på kulturarven. Det indebærer, at kommunerne skal udpege kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier, fx bevaringsværdige bygninger, kirkernes omgivelser og evt. arkæologiske interesseområder, i deres kommuneplan. Og at de skal beskrive, hvordan de i øvrigt vil sikre deres bevaringsværdier.

 

Lokalplaner er et godt redskab til sikring af bevaringsværdier - med bestemmelser, der enten sikrer bevaringsværdige bygninger eller tillader ændringer.


Kommunernes ansvar for at sikre de kulturhistoriske bevaringsværdier kan samtidig være med til at skabe spændende bymiljøer.

 

Planafdelingen administrerer på baggrund af planloven og kommuneplanens retningslinjer kulturmiljøerne og har ansvaret for registrering af bygningers bevaringsværdi.

Lokalplaner er et godt redskab til sikring af bevaringsværdier - med bestemmelser, der enten sikre bevaringsværdige bygninger eller tillader ændringer.

En lokalplan kan også sikre værdier i kulturhistoriske interessante sammenhænge og helheder, så ny bebyggelse eller ændret funktion sker med et hensyn til bevaringsværdierne.

Kulturarven er en ressource, der skal bruges aktivt i planlægning for fremtiden.

 
 

Opdateret: 15.9.2017

Afdeling: Center for Byudvikling og Mobilitet

Send kommentar: Planafdelingen

Telefon: 89 40 26 40

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code