Gå til sidens indhold

Når en flygtning kommer til Aarhus

Informationsmøde

Alle nye flygtninge inviteres (via asylcentret) til et informationsmøde 2-4 uger inden de flytter til Aarhus. Det er Aarhus Jobcenter (integrationsmedarbejdere og virksomhedskonsulenter i Integration), som holder mødet. På møder informeres blandt andet om ankomst, boligplacering, kontaktpersoner og de første møder i Jobcentret. I Aarhus har vi fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og der vil være information om arbejdsmarkedet, CV og aktiv jobsøgning.

 

Modtagelsen

De nye Aarhus-borger bliver mødt og modtaget på Aarhus Banegård af en integrationsmedarbejder fra Aarhus Jobcenter samt en tolk. Der vil være rundvisning på Jobcentret og Borgerservice, hvor der sørges for engangshjælp, NemID, registrering i Folkeregistret, oprettelse af bankkonto, tilmelding til læge m.v.

 

Borgeren vil få en midlertidig bolig og modtagelsen afsluttes med at integrationsmedarbejderne tager borgeren med til den midlertidige bolig, og fortæller om praktiske oplysninger og indkøbsmuligheder m.v. På sigt skal der findes en permanent bolig – her kan der blive tale om en delebolig, så man sammen med en makker kan deles om boligudgifterne. Aarhus Kommune er forpligtiget til at sikre, at borgeren får et tilbud om permanent bolig – borgeren er selvfølgelig også selv velkommen til at finde en permanent bolig.

 

Efter modtagelsen iværksættes følgende:

 • Førstegangssamtale med en jobkonsulent og en virksomhedskonsulent
 • Integrationsprogram igangsættes (programmet omfatter som udgangspunkt en virksomhedsrettet indsats min. 15 timer/uge, danskuddannelse og introduktionskursus til det danske arbejdsmarked)
 • Tilbud om helbredsundersøgelse
 • Rundvisning ved ”Den nye havn”, som består af frivillige, som selv tidligere har været flygtninge i landet.

 

Rådgivning til flygtninge- og indvandrere

 

Enlige og familier med flygtninge- og indvandrerbaggrund under integrationsperioden, har mulighed for rådgivning ved integrationsmedarbejdere fra Jobcenter Aarhus - Integration samt medarbejdere fra Borgerservice. Mere information om tid, sted og hvad der konkret kan rådgives om, kan læses i pjecen ”Åben rådgivning”.

 

 

Se pjecen Åben Rådgivning (åbner i nyt vindue)

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du ringe til Jobcenter Aarhus – Integration på tlf. 41 85 44 47.

Inddragelse af civilsamfundet og frivillighed

Privat indkvartering er et initiativ, som skal hjælpe den enkelte flygtning ud i civilsamfundet. Et effektivt værktøj, når vi snakker integration – en privat indkvartering kan understøtte at en flygtning lærer sproget og kulturen at kende.

 Læs mere om initiativet Hus en flygtning (åbner nyt vindue)

Frivillighed

Frivillige kan både være enkeltpersoner eller organisationer. Frivillige arbejder uden at få løn for det og bruger deres fritid på at hjælpe andre.

Ønsker du at bidrage som frivillig på integrationsområdet, vil du kunne få en rolle i forhold til en lang række opgaver, som er vigtige i forhold til at mestre livet i Danmark - eksempelvis netværksaktiviteter, socialt samvær, rundvisning i Aarhus, introduktion til forenings- og kulturlivet, lektiehjælp samt rådgivning om familiesammenføring.

Se Den Nye Havns korte film ”Sådan kan du hjælpe flygtninge”, som tydeliggør væsentlige fokuspunkter i integrationsindsatsen.

Se filmen (åbner i nyt vindue)

 

Mere information om at være frivillig kan fås ved Frivilligcenter Aarhus på mail: post@frivilligcenteraarhus.dk eller på tlf. 60 24 52 66 eller til Jobcenter Aarhus – Integration ved frivilligkoordinator Pernille Brandt på mail: perbra@aarhus.dk.

Er du flygtning og gerne vil høre, hvilke muligheder du har for hjælp fra frivillige eller ønsker du selv at være frivillig, så spørg din integrationsmedarbejder, frivilligkoordinator Pernille Brandt eller ”Den nye Havn” (som kontaktes via Facebook).

Læs mere om Aarhus Kommunes integrationspolitik (åbner nyt vindue).

Integrationsindsats

Danskundervisning

Målgruppe for danskundervisning kan ses her

 

Tilmelding til danskundervisning sker ved at udfylde en tilmeldingsblanket enten på Lær Dansk hjemmeside

Se tilmeldingsblanketten på Lær Dansk hjemmeside (åbner nyt vindue)

eller ved at henvende sig direkte til Jobcenter Aarhus - Integration på adressen: Værkmestergade 5, 8000 Aarhus C.  Har du spørgsmål, kan du ringe til Jobcenter Aarhus - Integration på tlf. 41 85 63 21 i åbningstiden: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00 og torsdag kl. 9.00-17.00.

 Mere information om tilmelding på Lærdansk-hjemmeside (åbner nyt vindue)

IGU

IGU er et nyt grunduddannelsesforløb i tråd med den nuværende Erhvervsgrunduddannelse (EGU) - målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 40 år. En IGU etableres for en 2 årig periode, hvoraf hoveddelen afvikles som ordinær ansættelse i en virksomhed, og 20 uger afvikles som skoleundervisning. Undervisningen tilrettelægges mellem den enkelte virksomhed og flygtningen - med udgangspunkt i deres behov.

 

Aarhus Kommunes rolle er, i denne sammenhæng, understøttelse af samarbejde mellem de to parter, samt italesættelse af mulighederne for etablering af IGU-forløb blandt erhvervsorganisationer, virksomheder og interesserede parter.

 

IGU er et nyt grunduddannelsesforløb i tråd med den nuværende Erhvervsuddannelse (EGU). Forløbet er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 40 år. En IGU etableres for en 2 årig periode. Heraf afvikles  hoveddelen som ordinær ansættelse i en virksomhed - 20 uger afvikles som skoleundervisning. Undervisningen tilrettelægges mellem den enkelte virksomhed og flygtningen.

 

Aarhus Kommunes rolle er at understøtte samarbejdet mellem de to parter, samt italesætte mulighederne for etablering af IGU-forløb blandt erhvervsorganisationer, virksomheder og interesserede parter.

 

Formålet med IGU’en er at sikre, at flygtningen opnår kvalifikationer, der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller opnår varig ordinær beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Virksomheder, der ansætter flygtninge, ydes en bonus på 20.000 kr. efter 6 måneders ansættelse. Når forløbet er fuldført (efter 2 års ansættelse), ydes endnu en bonus.

 

Se kortfilm om IGU – få svar på, hvem den er til for og hvordan du kommer i gang:

Se kortfilm dansk version (åbner nyt vindue)

Se kortfilm farsi version (åbner nyt vindue)

Se kortfilm arabisk version (åbner nyt vindue)

Se kortfilm engelsk version (åbner nyt vindue)

Se kortfilm somali version (åbner nyt vindue) 

Se kortfilm tigrinsk version (åbner nyt vindue)

 

Læs mere om IGU i pjecen "IGU - Integrationsgrunduddannelsen"

 

”AARHUS WORKS”

”Aarhus Works” er et brancherettet IGU-koncept skræddersyet til jeres virksomhed.

Konceptet afdækker kompetencebehov og sørger for den rette opkvalificering, forud for et IGU-forløb.

Kompetence - og opkvalificeringsforløbet varer mellem 1-3 måneder, og består af:

 • Dialog og afdækning af relevant brancheviden i jeres virksomhed
 • Skræddersyet praktikforløb i jeres virksomhed
 • Kurser og sprogundervisning hos uddannelsesaktører

 

Kontakt vores IGU team for flere oplysninger på tlf. +45 87 13 66 33 eller pr. mail: IGU@msb.aarhus.dk

 

Mere information og henvendelser vedrørende

 • Virksomheder som ønsker at bidrage til integrationsopgaven kan kontakte Jobcenter Aarhus på tlf. 87 13 41 11 eller se mere på hjemmesiden (link når ”Hjælp en flygtning” er etableret)
 • Henvendelser fra asylcentre med oplysninger på flygtninge til kommunen rettes til Julie Nilsson/Anne Lundvang Nielsen på tlf. 41 85 88 61
 • Borgere (eller borgeres pårørende) med konkrete spørgsmål til Jobcenter Aarhus - Integration kan kontakte Integration & Fleksjob på tlf. 87 13 41 07
 • Øvrige henvendelser vedrørende integrationsområdet kan rettes til Janus Hedemann, tlf. 51 57 50 72 eller pr. mail: janhed@aarhus.dk

Læs mere om Aarhus Kommunes integrationspolitik (åbner nyt vindue).

 
 

Opdateret: 28.12.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar: Beskæftigelsesforvaltningen

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code